DKK = 18 ISK
 
 

Spørgsmål og svar

Er en laseroperation noget for mig ?

Refraktiv kirurgi kunne være løsningen for dig, hvis du opfylder de følgende betingelser:

  • du er over 20 år gammel,
  • du har ikke haft synsændringer i løbet af de seneste 24 måneder,
  • du har generelt et godt helbred,
  • du har ikke øjensygdomme, der hindrer muligheden for en operation,
  • og du har realistiske forventninger.

Hvad er LASIK ?

LASIK er en operation, der kan anvendes til at korrigere refraktionsfejl såsom nærsynet- eller langsynethed og bygningsfejl. LASIK er den mest almindelige af de udførte operationer inden for refraktionskirurgi.

LASIK-operationen læger ikke presbyopi (alderssyn), men det er i visse tilfælde muligt at hjælpe klienter, der har presbyopi, ved at udføre et såkaldt monovision, hvilket vil give klienten et godt afstandssyn på det ene øje og et godt nærsyn på det andet.

Er LASIK-operationer en ny opfindelse?

Man har i andre lande udført LASIK-operationer i ca. 10 år. Denne metode har dog en længere forhistorie, og øjenlæger har gennem mere end 50 år forsøgt at forme hornhinden.

Hvad er de største fordele ved en LASIK-operation ?

LASIK er den mest almindelige af de udførte operationer inden for refraktiv kirurgi. Metodens største fordele over for andre laserøjenoperationer er:

  • Såret heler hurtigt.
  • Synet vil blive rimeligt skarpt efter nogle få timer eller dage.
  • Klienten har kun behov for få efterfølgende kontrolundersøgelser.
  • Synsskarpheden er som regel blevet stabil efter nogle få uger.

Er det risikabelt at få udført en LASIK-operation ?

LASIK er en kompliceret og kostbar operation, og der kan opstå komplikationer under operationen, som eventuelt vil nødvendiggøre yderligere operationer. Dette sker dog sjældent og medfører sjældent nogen permanent svækkelse af synet. Det kan blive nødvendigt at foretage efterbehandlinger for at nå det forudbestemte mål. Risikoen ved operationen er minimal, og med det nyeste udstyr er der kun 1-2 % risiko for efterfølgende komplikationer, og endda blandt disse få tilfælde er der forsvindende få, der får permanent skade efter foretagelse af yderligere operationer. Dog bør denne risiko tages seriøst, og operationen bør overvejes grundigt og sammenholdes med de begrænsninger og den risiko, der følger brug af briller eller kontaktlinser.

Hvilke forventninger kan jeg stille til operationen ?

Efter operationen ser 95-98 % tilstrækkelig godt uden briller til at udføre alle almindelige daglige gøremål. Det er ikke urealistisk at regne med, at synsskarpheden efter operationen vil være på 1,0. Uafhængigt af operationen vil hvert individ have en eller anden lille synsfejl, som ikke behøver korrektion med briller.

Hvad er de mest almindelige komplikationer ?

De første måneder efter operationen, i ganske få tilfælde op til et år, vil en del klienter bemærke forbigående ubehag, såsom tørhed eller sting i øjnene. Dette skyldes at nervetrådene, der ved operationen blev skåret over, nu er ved at vokse sammen igen og kan være ekstra følsomme. Mange klienter får det bedre ved at bruge øjendråber under denne periode.

Hvilken gruppe vil have den største nytte af LASIK-operationer ?

LASIK kan hjælpe en bred gruppe mennesker, der enten er nærsynede, langsynede eller har bygningsfejl. Man bør dog i forvejen have overvejet og være stærkt besluttet på at ville være mindre afhængig af briller eller kontaktliner og samtidigt at ville løbe den risiko, som operationen trods alt medfører, selv om risikoen i dag er minimal.

Hvem burde ikke få foretaget en LASIK-operation ?

Lægerne må vurdere talrige faktorer før de kan fastslå, hvorvidt en klient kan få foretaget en LASIK-operation. Generelt kan personer under 20 år ikke få foretaget operationen, ligesom heller ikke de personer, hvis syn er under forandring. Personer, der har sygdomme i hornhinden er ikke oplagte kandidater til LASIK-operationen.

Personer, der er svært belastede af diabetes eller øjenkatar/konjunctivitis eller har en stærk øjenallergi, kan i visse tilfælde ikke få foretaget LASIK-operationen, men intet kan dog udelukkes før en forundersøgelse har fundet sted.

Jeg er godt tilfreds med mine kontaktlinser. Burde jeg alligevel overveje en LASIK-operation De fleste øjeneksperter er enige om, at hvis vedkommende er tilfreds med kontaktlinserne, bør han/hun meget grundigt overveje fordele og ulemper ved en operation.

Hvilket resultat kan jeg forvente ?

Operationens resultat er permanent og fortager sig ikke med tiden. Det er dog vigtigt at huske på, at øjet selv kan ændre sig, og det tilrådes altid at undlade operationen mens synet endnu er under forandring. LASIK-operationen er f.eks. ikke tilrådelig for børn, da barneøjet i de følgende år vil vokse og forandres. Efter 18-års alderen kan man forvente langtidskorrektioner, selv om dette på ingen måde gælder i alles tilfælde. Du bør derfor få dig en grundig snak med øjenlægen så han kan danne sig et billede af de ændringer, der allerede har fundet sted og således vil være i stand til at rådgive dig om, hvorvidt det er bedre at vente med operationen. Selv om operationens resultat er permanent, kan det om nødvendigt finpudses.

Det er klart, at klienter med stærk nær- eller langsynethed eller store bygningsfejl udgør vanskeligere tilfælde end klienter med svagere refraktionsfejl, men som regel opnås dog langt mere slående resultater i de førstnævnte tilfælde.