DKK = 18 ISK
 
 

Sikkerhedspunkter

Dine øjne er noget af det dyrebareste, du ejer, og sikkerheden ved enhver form for øjenbehandling er af den højeste betydning for dig. Menneskeøjet er en af de mest følsomme dele af vores krop. Mange mennesker er imidlertid ikke i stand til at opnå det bedst mulige syn uden hjælpemidler og lider af nær- eller langsynethed, bygningsfejl eller endda andre refraktive problemer.

Det står os klart at sikkerhed i forbindelse med operationen er af den højeste betydning for dig. og det er derfor vigtigt at du i god tid før operationen har gjort dig bekendt med behandlingens forløb. Vi lægger ved forundersøgelsen stor vægt på sammen med dig at gennemgå fordele og eventuelle risici i forbindelse med gennemførelse af operationen. En vigtig del af vores vurdering ligger i en meget omfattende øjenundersøgelse før operationen, som vi kalder forundersøgelsen.

I forundersøgelsen får du udleveret oplysninger, på hvilke du kan basere din beslutning om at få foretaget operationen. Det er vigtigt at du sætter dig grundigt ind i alle disse oplysninger, idet de f.eks. beskriver din juridiske stilling og dine forsikringsforhold. Du kan se disse oplysninger ved at klikke her.

Det er vigtigt, at du følger alle de råd, som vore læger giver dig, såvel før, under og efter operationen. Især er det vigtigt at du gør dig klart, hvad du må og hvad du ikke må gøre efter operationen.

Vi vil nøje følge udviklingen i dine øjne v.h.a. regelmæssige kontrolundersøgelser i seks måneder efter operationen eller om nødvendigt endnu længere. Kontrolundersøgelserne vil fortsætte indtil det ønskede resultat ifølge vores vurdering er opnået.

Ingen kirurgisk operation er fuldstændig risikofri, men erfaringen viser os, at problemer som følge af LASIK-, LASEK/PRK- eller Zyoptix-operationer er sjældne, og yderst få tilfælde er forekommet hos LaserSjón.

Eventuelle problemer efter en operation

En af de alvorligste risici ved alle øjenoperationer er infektionsfaren, der dog forekommer betydeligt sjældnere efter laseroperationer end efter de fleste andre behandlingstyper. Med anvendelsen af antibiotikaholdige øjendråber reduceres risikoen for øjeninfektion efter operationen til et absolut minimum.

I 5 til 10 % af tilfældene er en efterfølgende laserbehandling nødvendig for at opnå det ønskede resultat. Det er ikke muligt at love alle, at de vil være fuldstændig fri for brug af briller eller kontaktliner, men i de fleste tilfælde er dette dog tilfældet.

Hvor der foretages en operation af kun det ene øje, kan det forekomme at øjnenes koordination i en vis udstrækning vil forstyrres. Dette kan som regel afhjælpes, men i visse tilfælde må det andet øje også behandles for at opnå samme grad af koordination som tidligere.

Følger klienten ikke vejledningen efter en LASIK-operation, kan det forekomme at flappen løsner fra hornhinden. Med den teknik, som vi anvender hos LaserSjón lykkes det dog i så godt som alle tilfælde at afhjælpe sådanne uheld.

Det kan forekomme, at klienter bliver opmærksomme på en lyskrans og lysbrydning omkring stærke lyskilder, og i visse tilfælde forværres tusmørkesynet efter en laseroperation.

Tørhed i øjnene er en af de mest almindelige men dog kortvarige komplikationer efter en laseroperation. Den kan afhjælpes med kunstige tårer, som kan købes uden recept på apoteket. I langt de fleste tilfælde forsvinder tørheden i øjnene i løbet af nogle uger og er generelt ikke til stor gene.

Klienter i 40-års alderen, der ikke har anvendt læsebriller før operationen, må muligvis begynde brugen af disse efter operationen.

Vi lægger hos LaserSjón uhyre stor vægt på at følge de strengeste sikkerhedsregler såvel under forberedelsesforløbet som under selve operationen.