DKK = 18 ISK
 
 

Laseroperationer

Der findes forskellige former for øjenoperationer med laser. LaserSjón tilbyder alle disse former, der betegnes som: Lasik-operation, Lasek/PRK-operation og Zyoptix-operation. Vi vil i det følgende beskrive hver enkelte operationsform.

LASIK-operation

LASIK er den mest almindelige operation inden for refraktionskirurgi. Den anvendes fortrinsvis ved korrektion af synsproblemer såsom nærsynethed, langsynethed og bygningsfejl.

Hvad betyder LASIK ?

Ordet LASIK er en forkortelse af den videnskabelige betegnelse Laser-in-situ-keratomileusis eller Laser-assisted-in-situ-keratomileusis. Man anvender en laserstråle til at ændre hornhindens form, uden at forstyrre det omkringliggende væv.

 • In-situ = På sit naturlige sted.
 • Kerato = Hornhinde.
 • mileusis = at forme.

Øjenkirurger har allerede i ca. tyve år foretaget LASIK-operationer, men denne metode har en meget længere forhistorie, idet øjenlæger gennem mere end 50 år har forsøgt at forme hornhinden.

Fordelene ved LASIK-metoden

Metodens største fordele over for andre laserøjenoperationer er:

 • Meget begrænset ubehag efter operationen.
 • Såret heler hurtigt.
 • Synet vil blive rimeligt skarpt efter nogle få timer eller dage.
 • Færre eftertjek.
 • Synsskarpheden er blevet stabil efter få uger.

Der kan opstå komplikationer under operationen, som eventuelt vil nødvendiggøre yderligere operationer. Dette sker dog sjældent og medfører sjældent permanent svækkelse af synet. I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt at gentage operationen for at opnå det ønskede resultat. Der anvendes ved operationen en speciel mikrokeratomkniv, der skærer et præcis 120 eller 140 mikron tykt lag af hornhinden, en slags hornhindeflap eller -låg, som derefter bøjes og lægges til side mens laseroperationen af hornhindens dybere lag udføres. Hvor meget væv der skal fjernes er forskelligt ved hvert enkelt øje og udregnes præcist ifølge de oplysninger, der blev indsamlet ved forundersøgelserne og som laserudstyrets styrecomputer er programmeret med. Efter laseroperationen i hornhinden lægges flappen på plads igen, og allerede efter nogle minutter har den sat sig fast, og man kan blinke normalt med øjnene. Smerter er forsvindende, og øjet heler hurtigt. Hornhindeflappen vokser først sammen rundt langs kanten, og der er derfor kun lille risiko for ardannelse, og synet vil hurtigt opnå den højst mulige skarphed.

Hos en del klienter forbedres synet med én linje på optikernes bogstavsskala, og ca. 10 % mister en linje i den højeste synsskarphed. Er der behov for yderligere korrektioner, er dette teknisk meget let, idet der ikke skal udskæres nogen ny hornhindeflap.

Drejer det sig om en operation for nærsynethed, vil der blive fjernet forholdsvis mere væv fra den centrale del af hornhinden end fra kanterne. Hornhindens form vil derfor ændres og den vil blive mere flad. Lysbrydningen bliver derved svagere og strålerne mødes i et fælles punkt på nethinden, hvilket bevirker at synet bliver skarpt.

Laseroperationen foretages kun på en afgrænset del af hornhinden, sædvanligvis et område med en diameter på 6,5 — 7,5 mm, og uden for dette område er hornhinden stort set uændret. Dette kan i visse tilfælde forårsage ubehag i mørke. Især kan personer, der fra naturens side har store pupiller, efter operationen blive blændet i modlys. Lyset vil også spredes og være omgivet af en strålekrans. En del mennesker finder dette ubehageligt, og da især når de kører bil i mørke. Ved forundersøgelsen måles pupillens størrelse meget præcist, og udsatte personer vil blive frarådet at få foretaget operationen.

Lasek/PRK-operation

LASEK-operationen er en variant af LASIK-operationen og foretages, hvis hornhinden er for tynd til at udskære en flap, sådan som det sker ved LASIK-metoden. Ved LASEK-metoden løftes hornhindens øverste cellelag derimod med et specielt instrument, og væv fra det centrale lag fjernes med laserstråler. Hvor meget væv der skal fjernes er igen forskelligt fra øje til øje og udregnes ud fra de oplysninger, der indhentedes ved forundersøgelsen og registreres i laserudstyrets styrecomputer. Operationen tager i alt ca. 20 minutter men selve laserskæringen mindre end et minut. Det øverste cellelag lægges derefter over øjet igen, og der påsættes en beskyttende kontaktlinse, som værner såret og mindsker ubehag. Som regel fjernes kontaktlinsen to til tre dage efter operationen. Operationen vil efterlade sår på hornhindens overflade, der vil hele i løbet af nogle dage.

Skræddersyede operationer

Da LaserSjón begyndte sin aktivitet i 2000, anvendtes kun ét computerprogram ved programmering af operationen, Planoscann. Laserapparatet blev indstillet efter målingerne på pågældende øje, nøjagtigt som det drejede sig om en brillerecept. Alle øjne blev således behandlet ens, og det var i operationen kun muligt at tage specielt hensyn til pupilstørrelsen. Vi ved alle, at mennesker er så forskellige som de er mange, og selv om vi endnu anvender Planoscann-metoden i visse tilfælde, har den i mange år ikke været blandt vores mest anvendte operationsmetoder.

De vigtigste fremskridt i refraktionskirurgi inden for de seneste år ligger i bedre computerprogrammer. LaserSjón har altid haft som mål at tilbyde de bedste og nyeste operationsmuligheder. Vi begyndte derfor tidligt at tilbyde såkaldte Zyoptix-operationer, hvor operationen er skræddersyet til hvert enkelt øje, og der tages hensyn til flere faktorer end bare pupilstørrelsen.

Der lægges med Zyoptix Tissue Saving vægt på operationens størrelse, idet computerprogrammet registrerer øjets form og udregner den maksimale korrektion med minimale indgreb. En mindre operation betyder mindre risiko, især hvor hornhinden er tynd. Ved at registrere øjets form i computerprogrammet mindskes risikoen for at klienten efter operationen vil blændes i modlys og se en krans omkring stærkt lys, hvilket må betragtes som et betydeligt fremskridt i øjenoperationer.

Computerprogrammet Zyoptix Aspheric anvendes ligeledes ved øjenoperationer og er udviklet med henblik på at øjets overflade kan holde sin oprindelige form. Derved begrænses operationens indvirkning på øjets funktion under forskellige lysforhold, og vore klienter har udtrykt stor tilfredshed med denne type operationer.

Det mest anvendte computerprogram hos os er Zyoptics Personalized. Dette program tegner et skematisk billede af, hvordan hvert øje fokuserer (wavefront). Her er ingen størrelser eller former forudbestemt, idet hvert øje måles individuelt. Analysen er så nøjagtig, at det største problem er at udnytte alle resultaterne. Hvordan er det muligt at programmere laserapparatet for at få dette yderst nøjagtige billede til at giver det optimale resultat ? For at få fuldt udbytte af denne analyse tager vi billede af øjets regnbuehinde, der på sin vis kan sammenlignes med en persons fingeraftryk, idet hver regnbuehinde, eller iris, er unik. Laseren kender billedet af regnbuehinden og fastlåser sig med dens mønster som udgangspunkt og kan således foretage øjenkorrektionen med den yderste nøjagtighed og med optimal virkning (iris guided wavefront). Dette computerprogram giver ligeledes en fremragende prognose om det forventede resultat af synskorrektioner og har udgjort det største fremskridt i laseroperationer og resultaterne deraf i de otte år, hvor LaserSjón har arbejdet. Klinikken har været blandt de første i de nordiske lande til at tage denne nye behandlingsmetode i brug. Det gode resultat, som vi har oplevet ved brugen af programmet bygger på årelang erfaring, og naturligvis kan intet computerprogram erstatte erfaring.

FORBEREDELSE FØR OPERATIONEN

Anvender du bløde kontaktlinser, må du ikke bruge dem de sidste to døgn før operationen og skal desuden have undgået brugen af kontaktlinser en uge før forundersøgelsen. Hårde kontaktlinser må ikke anvendes en måned før operationen og heller ikke de sidste seks uger før forundersøgelsen.

FORBEREDELSE PÅ OPERATIONSDAGEN

 • Læg hverken make-up eller mascara. Øjenvipper kan farves med permanent hårfarve op til en uge før operationen og fra seks til otte uger efter operationen.
 • Brug ikke parfume, barbersprit eller andre duftmidler, såsom hårgel eller hårolie.
 • Mød op til operationen med nyvasket, tørt hår.
 • Brug behageligt tøj og ikke f. eks. rullekrave, der kan afgive støv eller fnug.
 • Det er en god ide at medbringe solbriller til brug umiddelbart efter operationen.
 • Du kan regne med at opholdet på klinikken vil vare over en time.

EFTER OPERATIONEN

Umiddelbart efter operationen

 • Er du følsom over for lys ?
 • Er det som om du har fået noget i øjet ?
 • Er der mere end sædvanlig væskedannelse i øjne og næse ?
 • Er synet tåget/som i et dampbad ?
 • OBS: Du må ikke selv køre umiddelbart efter operationen. Få en anden til at hente dig eller tag en taxa.

Efterbehandling:

 • Brug øjendråber ifølge anvisningen.
 • Undgå at gnide øjnene i de første uger efter operationen.
 • Det er bedst at tage fri i en eller to dage efter operationen (afhængigt af arbejdets art).
 • Undgå enhver anstrengelse og undgå fysisk træning i en til to uger.
 • Undgå at få vand i øjnene ved bad eller hårvask de to første dage.
 • Brug ikke mascara eller øjenmake-up i en uge.
 • Gå ikke til svømning, hverken inden- eller udendørs, i to til tre uger, og i de følgende uger kun med svømmebriller.
 • Dyrk ikke boldspil af nogen art før lægen giver grønt lys.
 • Overhold samvittighedsfuldt den regelmæssige kontrol hos øjenlægen.